# Creative Points
1

Yasuharu Sasaki

ECD

Dentsu Tokyo

5
2

Kazoo Sato

CCO

TBWAHakuhodo Tokyo

4
3

Yuya Furukawa

CCO

Dentsu Tokyo

3
4

John C Jay

Global Creative President

Fast Retailing Tokyo

2
5

Tatsuro Miura

CD

Hakuhodo Tokyo

2
6

Claudia Cristovao

Group CD

AKQA Tokyo

2
7

Kotaro Sasamoto

MP

Dentsu Ventures Tokyo

2
8

Yoshihiro Yagi

Group CD

Dentsu Tokyo

2
9

Morihiro Harano

Founder & CD

Mori Tokyo

2
10

Sanshiro Shimada

GM

Hakuhodo DY Media Partners Tokyo

2
EXPORT EXCEL