# Creative Points
1

Kazoo Sato

CCO

TBWAHakuhodo Tokyo

4
2

Yasuharu Sasaki

ECD

Dentsu Tokyo

3
3

Yuya Furukawa

CCO

Dentsu Tokyo

2
4

Masaya Shimizu

Planning Director

Dentsu Tokyo

2
5

Peter Grasse

Executive Producer

Dictionary Films Tokyo

2
6

Claudia Cristovao

Group CD

AKQA Tokyo

2
7

Kentaro Kimura

Co-CEO & ECD

Hakuhodo Kettle Tokyo

2
8

Hideaki Ooki

CD

Hakuhodo Kettle Tokyo

2
9

Kotaro Sasamoto

MP

Dentsu Ventures Tokyo

2
10

Ted Lim

Regional CCO

Dentsu Tokyo

2
11

Sotaro Yasumochi

CD

Dentsu Tokyo

2
12

Tatsuro Miura

CD

Hakuhodo Tokyo

2
EXPORT EXCEL