# Creative Points
1

Yasuharu Sasaki

ECD

Dentsu Tokyo

4
2

Yuya Furukawa

CCO

Dentsu Tokyo

3
3

Kazoo Sato

CCO

TBWAHakuhodo Tokyo

2
4

Yoshihiro Yagi

Group CD

Dentsu Tokyo

2
5

Morihiro Harano

Founder & CD

Mori Tokyo

2
6

John C Jay

Global Creative President

Fast Retailing Tokyo

2
EXPORT EXCEL