# Creative Points
1

Yasuharu Sasaki

ECD

Dentsu Tokyo

7
2

Yuya Furukawa

CCO

Dentsu Tokyo

4
EXPORT EXCEL